LÄGENHETER I GRÖNA DALEN

VISION


Vi erbjuder trygga, attraktiva och prisvärda boenden där utemiljön uppmuntrar gemenskap och främjar livet mellan husen.Livi Fastigheter AB

OM OSS


Våra fastigheter i Gröna Dalen ägs av koncernen Livi Fastigheter. Fastigheterna förvaltas och utvecklas av vår egen personal.


Livi Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt. Koncernen inriktar sig på samhällsfastigheter och hyresbostäder i region Stockholm, Mälardalen och i Östergötland. Företaget är aktiva genom hela värdekedjan, från förvärv, planläggning och projektutveckling till uthyrning, förvaltning och förädling.

För oss på Livi Fastigheter är det viktigt att skapa hållbara och levande områden. Byggmaterial, konstruktioner, samarbetspartners och övriga aspekter i byggprocessen är därför omsorgsfullt utvalda för att vara både resurseffektiva och vänliga mot miljön.

FASTIGHETSFÖRVALTNING


Livi Fastigheter har långsiktigt perspektiv i sitt ägande. Trygghet, kostnadseffektivitet och värdeskapande en central roll i vår fastighetsförvaltning. Genom att förvalta och förädla våra fastigheter inom koncernen väl skapar vi lojala kunder och partners. Det ger stabila kassaflöden som möjliggör fortsatta investeringar och utvecklingsprojekt.

På de orter vi äger fastigheter vill vi upplevas som ett attraktivt fastighetsbolag av både bostadshyresgäster och av de som hyr samhällsfastigheter.